AKADEMIJA: Finansijsko-administrativni asistent

AKADEMIJA: Finansijsko-administrativni asistent

94 views
0
PODIJELI

 09. i 10.09.2017. u 10:00

Privredna komora Kantona Sarajevo, BiH

 

CILJ OBUKE

Profesionalno usavršavanje, sticanje praktičnog znanja koje će polaznicima pružiti pomoć da razviju sopstvene potencijale za obavljanje i organizaciju finansijsko-administrativnih.

1.KOME JE OBUKA NAMIJENJENA
Poslovnim sekretaricama/ima, osobama koje su zadužene za organizaciju i koordinaciju poslovanja, projekt asistentima, šefovima kabineta, administrativno-finansijskim koordinatorima, ličnim asistentima, izvršnim asistentima, finansijskim asistentima, office menadžerima i ostalom administrativnom osoblju koje u svom svakodnevnom poslu komunicira sa poslovnim partnerima.

2.OSNOVNE TEMATSKE JEDINICE
1) Prijem i rukovođenje sa eksternim i internim dokumentima (faktura, fiskalni račun, ponuda, ugovori);
2) Poslovanje sa gotovim novcem (blagajna, blagajnička evidencija, blagajnički maksimum)-primjer;
3) Obračun plata, oporezivanje primanja i evidencija (ugovor o radu, ugovor o autorskom djelu, ugovor o djelu, specifikacije)-primjer;
4) Izrada kalkulacija-primjer;
5) Izrada finansijskih izvještaja-primjer;
6) Procedure u pripremi tenderske dokumentacije;
7) Specifičnosti izvještavanja neprofitnih organizacija;
8) Vođenje HR evidencije (zakonom propisane i druge potrebne evidencije);

Ako među prijavljenim kandidatima nema predstavnika NVO sektora, tema se mjenja temom: Iskustva iz oblasti poslovnog protokola-zvanične posjete institucijama, organizacija događaja, poslovni imidž i pravila poslovnog oblačenja.

3.REZULTATI OBUKE
Sticanje novih znanja i vještina, polaznici će obavljati administrativne i finansijske poslove samostalno i u kraćem vremenskom periodu, uz maksimalno korištenje mogućnosti interneta. Po završetku obuke polaznici pristupaju polaganju završnog testa, nakon kojeg će dobiti Sertifikat o uspješno završenoj obuci.

4. TRAJANJE OBUKE Edukacija u cjelosti traje 2 dana 13 časova (čas je u trajanju 45 minuta). Cijena 250,00 KM (sa uračunatim PDV-om). Popust vrijedi samo za rane prijave.

Agenda

AKADEMIJA FINANSIJSKO-ADMINISTRATIVNI ASISTENT

Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Septembar, 2017. godine

I DAN

10:00-10:05 Pozdravna riječ predstavnika Golden Office d.o.o. Dragana Spasojević Dunović, Dijana Jović
10:05-11:30 – Prijem i rukovođenje sa eksternim i internim dokumentima (faktura, fiskalni račun, ponuda, ugovori)
11:30-13:00 Poslovanje sa gotovim novcem (blagajna, blagajnička evidencija, blagajnički maksimum)-primjer;
13:00-13:15 Pauza za kafu i zakusku
13:15-15:00 Obračun plata, oporezivanje primanja i evidencija (ugovor o radu, ugovor o autorskom djelu, ugovor o djelu, specifikacije)-primjer;

II DAN

10:00-11:00 Izrada kalkulacija-primjer;
11:00-12:45 Izrada finansijskih izvještaja-primjer;
12:45-13:00 Pauza za kafu i zakusku
13:00-13:45 Procedure u pripremi tenderske dokumentacije; Specifičnosti izvještavanja neprofitnih organizacija
13:45-14:45 Vođenje HR evidencije (zakonom propisane i druge potrebne evidencije);
14:45-15:00 Testiranje
15:30 Svečana dodjela sertifikata

 

NEMA KOMENTARA

OSTAVITI ODGOVOR